Юридические правила бонусной программы

Правила участі у бонусній програмі «EraMobile» 

Правила участі у бонусній програмі «Бонусна програма» (далі за текстом - «Правила») встановлюють офіційні умови участі у бонусній програмі ТОВ «Ера Мобайл» «» (далі за текстом – Програма), визначають період, умови та порядок участі у Програмі. Правила розроблені на підставі Цивільного кодексу України, Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про захист прав споживачів», інших нормативно-правових актів України, Статуту та внутрішніх положень ТОВ «Ера Мобайл».

 1. Визначення термінів
  1.1. «Організатор Програми, Організатор» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Ера Мобайл»  з місцезнаходженням за адресою: м. Мукачево , пл. кирила та Мефодия, буд. 14А.
  1.2. «Бонусна програма «Ера Мобайл» - це комплекс взаємопов’язаних маркетингових, організаційних та інших процедур, спрямованих на формування та підтримання довгострокового стійкого інтересу та позитивного ставлення третіх осіб – Учасників Програми (Покупців) до Організатора, як постачальника (надавача) товарів, послуг, в рамках якого Учасники можуть накопичувати бонуси та витрачати їх на придбання товарів, послуг в мережі Організатора, а також приймати участь у додаткових акціях та маркетингових заходах Організатора.
  1.3. «Учасник Програми, Учасник» - фізична особа яка досягла 18-річного віку, суб'єкт персональних даних, який бере участь у Програмі відповідно до встановлених Правил, та участь якого підтверджена Організатором.
  1.4. «Ідентифікатор лояльності» - унікальний номер мобільного телефону вітчизняного GSM оператора, який учасник програми вказав при реєстрації у програмі, та який служить для ідентифікації фізичної особи як Учасника Програми з метою здійснення нарахування/списання Бонусів Учаснику. Один номер мобільного телефону може  бути ідентифікатором лояльності виключно для одного Учасника. У випадку зміни/втрати номеру Учасник може змінити його, зателефонувавши на Гарячу лінію Організатора. 
  1.5. «Бонус» - облікова одиниця, що нараховується Учаснику на умовах дійсних Правил, встановлених Організатором Програми, і яка списується (використовується) на умовах, що визначені цими Правилами.
  1.6. «Бонусний рахунок» - сукупність даних в інформаційній системі Програми про Транзакції нарахування та списання бонусів з віртуального рахунку Учасника.
  1.7. «Анкета» - паперовий чи електронний реєстраційний документ, який надається Організатором Учаснику для заповнення у Точці продажу або на сайті www.Era Mobile.com.ua, при заповненні і підписанні якого фізична особа (дієздатна, повнолітня) виражає своє бажання стати Учасником Програми та надає свою згоду на участь в Програмі згідно з дійсними Правилами, а також згоду на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поповнення, використання, поширення, знеособлення, знищення) Організатором та Партнерами даних Учасника, в тому числі персональних..
  1.8. «Точка продажу» – всі магазини, що знаходяться за адресами відповідно до переліку, з яким можна ознайомитись за посиланням https://eramobile.com.ua/kontakty. Сайт (тобто місце дистанційної торгівлі), що знаходиться за адресою www.Eramobile.com.ua, є точкою продажу у розумінні цього документу, при нарахуванні Бонусівта при використанні Бонусів при замовленні в інтернет-магазині

1.10. «Гаряча Лінія Програми, Гаряча лінія» - сервіс, що надається Організатором Учасникам Програми для вирішення питань, пов’язаних з участю в Програмі. 
1.11. «Персональний Кабінет Учасника» - окремо виділений розділ на сайти EraMobile.com.ua, в якому Учасник Програми має можливість ознайомитися з даними про транзакції нарахування та списання бонусів, змінити свої персональні дані Учасника Програми. Вхід на Персональну Сторінку Учасника здійснюється через пароль, який раніше вказав клієнт .

1.12. «Заохочення» – можливість використання Учасником Бонусів як знижки при купівлі товарів (крім обмежень на придбання товарів, встановлених Організатором, в тому числі встановлених за умовами окремих маркетингових акцій стосовно продажу товарів/послуг) у Точках продажу у відповідності з даними Правилами.
1.13. «Транзакція» - операція, результатом якої стає зарахування чи списання Бонусів.

 1. Загальні положення
  2.1. Програма не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу.
  2.2. Програма діє у всіх Точках продажу по всій території України (окрім тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей). Інформація про адреси магазинів, в яких діє Програма, розміщена за посиланням: https://eramobile.com.ua/kontakty
 2. Умови участі у Програмі

3.1.При вступі до Програми кожен Учасник отримує Віртуальний бонусний рахунок згідно з п. 6.1.1. Пластикову бонусну картку та Віртуальний бонусний рахунок/

.3.2.Про умови Програми можна дізнатися в Точках продажу (у продавців-консультантів та в «Куточку споживача») та через Канали комунікації Програми.

3.3.ТОВ «Eра Мобайл» не проводить персоніфікацію Учасників Програми. ТОВ «Eра Мобайл» підтверджує статус Учасника Програми за персональними даними Клієнта,що ним надаються.

3.4.Бонуснийрахунок обслуговується в Точках продажу, що беруть участь в Програмі. Їх перелік може змінюватися без додаткового попередження. Про актуальний перелік Точок продажу можна дізнатись на сайті eramobile.com.ua,

3.5.Бонусний рахунокне не може бути використана в якості банківської, кредитної, платіжної картки чи для здійснення інших операцій, які не передбачені умовами Програми.

3.6.Програма розрахована виключно для особистого користування фізичних осіб. Бонуси, зарахованів рамках Програми, не можна передавати, продавати, закладати чи в будь-який інший спосіб відчужувати або обмінювати на грошові одиниці.

3.7. Датою активації Бонусного рахунку є дата  реєстрації заповненої Анкети за допомогою Сайту Організатора (коли заповнені обов’язкові поля), відповідно до умов цих Правил

3.8.Бонусний рахунок є дійснимп ротягом терміну дії Програми, за умови дотримання Учасником Програми цих Правил та інших вимог Організатора щодо участі в цій Програмі.Організатор залишає за собою право заблокувати/анулювати Бонусний рахунок Учасника без обов'язкового попередження та попереднього пояснення причин. Проте, в разі настання такого випадку, на вимогу Учасника Організатор може надати відповідні пояснення.

3.9. Для блокування Бонусного рахунку у випадку втрати номеру мобільного телефону або для розблокування, Учаснику необхідно звернутися до Організатора зателефонувавши на номер Гарячої Лінії Програми (0313132195).
3.10. Бонусний рахунок може бути розблокований чи відновлений тільки у випадку, коли дані про здійснені покупки та дані особи (ПІБ, дата народження, номер мобільного телефону і т.д.), яка подає заяву на розблокування чи відновлення Бонусного рахунку, збігаються з даними, що є у інформаційній системі Програми.
3.11. Організатор Програми не несе відповідальності за всі операції, що проводилися на Бонусному рахунку з моменту, коли Учасник втратив доступ до Персонального кабінету (але при цьому не зателефонував на Гарячу лінію з метою заблокування Бонусного рахунку) до моменту проведення заблокування такого рахунку (у випадку, якщо Бонусний рахунок було заблоковано з незалежних від Організатора причин).
3.12. Учасник зобов’язується не розкривати третім особам код SMS-підтвердження, а у разі розкриття Організатор не несе відповідальності за наслідки таких дій Учасника.
3.13. Списання Бонусів у Торговій точці можливе тільки за наявності технічної можливості (наявність зв'язку з сервером).

 

 1. Права та обов’язки Організатора Програми та його співробітників
  4.1. Організатор має право зупинити дію Програми, відмінити чи змінити умови останньої у будь-який час. У випадку закриття (зупинення) Програми всі Бонуси, нараховані Учасникам, можуть бути використані протягом 30 (тридцяти) календарних днів після повідомлення Учасника про закриття Програми. Таке повідомлення може бути здійснено шляхом надіслання Учаснику sms з відповідним повідомленням та/або розміщення відповідної інформації на сайті www.EraMobile.com.ua.
  4.2. Організатор має право заблокувати чи припинити дію Бонусного рахунку Учасника Програми за наступних, в тому числі, але не виключно, обставин:
  4.2.1. використання чи спроба використання Бонусного рахунку у спосіб, який не відповідає умовам Програми;
  4.2.2. будь-яка підозра у зловживаннях з боку Учасника щодо його участі у Програмі;
  4.2.3. у випадку відмови Учасника Програми від участі в останній (через номер Гарячої лінії);
  4.2.4. інші обставини, які Організатор буде вважати вагомими причинами для блокування чи припинення дії Бонусного рахунку.
  4.3.Організатор має право списувати з рахунку Учасника програми Бонуси зараховані помилково, пов'язані з купівлею, яка була скасована, у разі повернення товару, а також у разі виявлення шахрайства та / або недобросовісних дій з Бонусним рахунком. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки Учасника, які можуть виникнути в результаті таких або подібних дій.   
  Організатор особливо наголошує що участь Учасника в програмі лояльності не породжує у Організатора жодних обов’язків, усі дії які здійснює Організатор здійснюються виключно на підставі власного волевиявлення Організатора. Нарахування Бонусів є правом Організатора.
 2. Використання персональних даних Учасника.
  5.1. Інформація, залишена Учасником в Анкеті (ПІБ, поштова адреса, e-mail, номер телефону тощо), є його персональними даними. Персональні дані Учасника є конфіденційною інформацією; збір і подальша обробка персональних даних здійснюється Організатором відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», інших чинних нормативно-правових актів України.
  5.2. Своєю реєстрацією у програмі Учасник підтверджує, що добровільно надає Організатору зазначені в Анкеті персональні дані для реєстрації у базі даних Організатора в якості Учасника Програми, а також з метою підтримки довгострокового співробітництва з Організатором та відповідно підтверджує, що йому повідомлено про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, визначені цим Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані. Учасник також дає згоду на використання його персональних даних для обробки замовлень на придбання товарів Організатора, отримання рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, іншої інформації про діяльність Організатора (його пов'язаних осіб, комерційних партнерів). Для цілей, передбачених цим пунктом, Організатор має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Учасника, а також відправляти viber/sms-повідомлення (або за допомогою будь-яких інших месенджерів чи шляхом надсилання повідомлень через існуючі соціальні мережі), здійснювати дзвінки на вказаний в Анкеті телефонний номер, передавати персональні дані Учасника третім особам без отримання додаткової згоди на це Учасника. 
  5.3. Для цілей, передбачених п. 5.2 Правил, Учасник надає Організатору право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: розміщувати персональні дані в базах даних Організатора, здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Організатор бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, але зберігає за собою право   поширювати і  передавати персональні дані будь-якій третій стороні в тому числі, пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Організатором на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу. 
  5.4. У випадку зміни своїх персональних даних Учасник повинен надати Організатору оновлену інформацію, відредагувавши дані у персональному кабінеті у мобільному додатку АЛЛО. У разі невиконання Учасником даної вимоги, Організатор не несе відповідальності за несприятливі наслідки, пов'язані з використанням застарілих даних Учасника Програми.
  5.5. Учасник, безпосередньо після реєстрації, або в будь-який інший момент, може встановити заборону (обмеження) на використання його персональних даних. Для цього Учасник повинен звернутися через Гарячу лінію з відповідним повідомленням. При цьому заборона (обмеження) на використання персональних даних Учасника автоматично тягне за собою припинення участі такого Учасника в Програмі та призводить до ануляції Бонусного рахунку такого Учасника. Залишки Бонусів  такого Учасника будуть анульовані.
  5.6. Анкета не приймається та Бонусний рахунок не активується, якщо не заповнені обов’язкові поля, анкета заповнена неправильно чи не відповідає вимогам Правил, або Учасник не погодився (не прийняв) умови Угод, що регулюють використання Сайту/мобільного додатку Організатора Учасником (для електронних Анкет).
  5.7. Учасник надає Організатору право надсилати йому будь-яку інформацію комерційного і/чи інформаційного характеру про Програму та про інші споживчі пропозиції поштою, електронною поштою, телефоном та/або viber/sms-повідомлення, або за допомогою будь-яких інших месенджерів чи шляхом надсилання повідомлень через існуючі соціальні мережі.
 3. Реєстрація в програмі
  6.1. Для того, щоб стати Учасником Програми, покупець повинен зареєструватись у Програмі шляхом реєстрації в Персональному кабінеті на сайти.
 4. Нарахування Бонусів
  7.1. Бонуси нараховуються відповідно до умов діючих акцій, розміщених за посиланням ссылка на страницу описания бонусов)
  7.2. Кількість нарахованих/списаних Бонусів Учасник має змогу перевірити у своєму Персональному кабінеті.
  7.3. При поверненні товару, який було частково оплачено за допомогою бонусів, бонуси повертаються на Бонусний рахунок Учасника та не можуть бути видані йому у вигляді грошових коштів.
  7.4. Організатор Програми має право умовами окремих акцій щодо встановлення спеціальних цін/знижок/пропозицій на товари/послуги регулювати питання можливості/неможливості нарахування Бонусів та розмір їх нарахування. 
  7.5. Організатор залишає за собою право змінювати умови нарахування/списання Бонусів з дотриманням умов, визначених цими Правилами.
 5. Використання (списання) Бонусів
  8.1. Використання (списання) Бонусів з Рахунку Учасника здійснюється  у співвідношенні:
            1 бонус = 1 гривня (0,01 бонус = 0,01 гривні) знижки при купівлі товару, який приймає  участь в акційній програмі.
  8.2. Бонуси використовуються (списуються) лише з Бонусного рахунку, активованого відповідно до п. 3.8. Правил. 
  8.3. Бонуси активуються (стають доступними для використання) на слідуючий день з моменту реєстрації, якщо інше не визначено умовами поточної Програми/Акції.
  8.4. Для проведення списання Бонусів Учасник при здійсненні покупки в Точці продажу повинен сказати номер телефону, який був використаний при реєстрації в програмі лояльності. На вказаний номер автоматичного прийде код підтвердження (sms або дзвінок), який Учасник має повідомити співробітнику Організатора. Після цього на кількість списаних Бонусів Учасник має право придбати електронний сертифікат, використання якого надає Учаснику право отримати знижку на обраний ним товар. 
  8.5. Інформація про порядок використання  Бонусів у випадку проведення акцій, надання спеціальних пропозицій тощо, які можуть змінювати/доповнювати порядок використання Бонусів, розміщується в Точках продажу, на сайті www. EraMobile.com.ua, а також може надаватись Організатором через Канали комунікації. Якщо Учасник не використав всі Бонуси зі свого Бонусного рахунку при здійсненні покупки, решта Бонусів залишається на Бонусному рахунку з можливістю їх використання (списання) при здійсненні подальших покупок, якщо інше не передбачено умовами певної акції.
  8.6. Бонуси з Рахунку Учасника не можна списувати та нараховувати при придбанні:
  - послуги “Електронне поповнення мобільного рахунку”;
  - товарів у споживчий кредит (в тому числі у «розстрочку») та інші види кредитів; 
  8.7. Організатор залишає за собою право змінювати перелік товарів, при придбанні яких Учасник не може використовувати Бонуси.
  8.8. Організатор Програми на свій розсуд визначає товари, при купівлі яких  неможливе використання Бонусів. При цьому він має право умовами окремих Акцій щодо встановлення спеціальних цін/знижок/пропозицій на товари/послуги регулювати питання можливості/неможливості списання Бонусів.
  8.9. Бонуси не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і видані Учаснику готівковими та/або безготівковими коштами (або повернена в іншій формі).
  8.10. Бонуси мають обмежений термін дії, вказаний в умовах акції. Після закінчення дії Бонуси анулюються з рахунку Учасника і не можуть бути ним використані. З терміном дії Бонусів можна ознайомитись у Персональному кабінеті Учасника.
 6. Інші умови
  9.1. Ця Програма є безстроковою
  9.2. Правила регулюються Організатором та чинним законодавством України. При розрахунках з Учасником Організатор має право тимчасово відмовити Учасникові в нарахуванні або використанні Бонусів у випадку відсутності, на момент звернення Учасника, технічної або іншої можливості для цього.
  9.3. Організатор гарантує, що під час отримання, зберігання, оброблення і використання отриманої від Учасника персональної інформації він буде дотримуватися положень даних Правил та норм чинного законодавства України та чинного законодавства Європейського союзу (GDPR). У зв’язку з цим Учасник підтверджує, що він ознайомився та повністю (однозначно) погодився із умовами Програми, застереженнями щодо отримання, зберігання, оброблення і використання інформації, зазначеної у Анкеті.
  9.4. Учасник Програми надає однозначну згоду на те, що всі дані в тому числі персональні, зазначені в Анкеті, і дані про здійснені Учасником покупки можуть бути отримані, збережені, оброблені та використані Організатором й іншими уповноваженими Організатором організаціями та третіми особами без обмеження за строком і територією, у тому числі й за межами України, з метою реалізації Програми, створення нових програм лояльності, вивчення споживчого попиту, у маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях, наданні Учасникові рекламних та інформаційних матеріалів без обмежень.
  9.5. Організатор залишає за собою право відмовити будь-кому в участі у Програмі за своїм розсудом, без надання жодних пояснень з цього приводу та без будь-яких негативних наслідків для себе.
  9.6. Організатор має право в односторонньому порядку вносити зміни в дані Правила. Учасник Програми ознайомлений та погоджується з такими умовами.
  9.7. Повідомлення про призупинення або припинення дії Програми, а також про зміну Правил Програми вважається направленим Учасникові, якщо воно було розміщено у мобільному додатку АЛЛО, на Сайті Програми та/або у Точках продажу та/або направлене Учасникові на зазначені у Анкеті адреси електронної пошти або номер мобільного телефону. 
  9.8. Участь Учасника в програмі лояльності здійснюється виключно за його власним волевиявленням, усі негативні ризики які можуть настати для Учасника несе безпосередньо Учасник.

© 2015-2016, Интернет-магазин. Все права защищены.